WORKSHOPS

During the conference will be organized fallowing workshops:
“Sustainable civil engineering”
“Nearly Zero Energy Solutions for Unclassified Buildings”
“Energoefficient buildings”
“Innovative materials and smart technologies for environmental safety (IMATEH)”.

                 THURSDAY, SEPTEMBER 28th

                 Ilgtspējīga būvniecība /Sustainable Civil Engineering (in Latvian)

11:00-11:10   
  
Apsveikuma runa (M.VILNĪTIS)                                                                                 
11:10-11:30   
  
Koks tradicionālajā latviešu būvniecībā (M. KUPLAIS)                                                           
11:30-12:00   
  
Ilgtspējīgas būvniecības standarti un piemēri pasaulē (M. KRIŽMANE)                                                           
12:00-12:30   
  
Būvēts uz mūžu: līderības principi ilgtspējīgas būvniecības biznesam (C. RIVERA)                                                           
12:30-13:30   
  
Lunch                                                            
13:30-14:00   
  
CLT konstrukcijas un iespējas Latvijā (A. DLOHI)                                                            
14:00-14:30   
  
Vieglās konstrukcijas izmantojot vietējos resursus, ilgtspējīgi risinājumi (A. VEINBERGS)                                                            
14:30-15:00    
  
Latvijas iespējas un izaicinājumi (M. VILNĪTIS)                                                            
15:00-15:30    
  
Coffee break                                                                                 

                 National Research programme: Innovative materials and smart technologies for environmental safety (IMATEH)

15:30-15:45

Opening speech (A. CATE, NRP leader)
15:45-16:00

Innovative and Multifunctional Composite Materials from Local Resources for Sustainable Structures (D. BAJARE, 1. project leader)
16:00-16:15

Innovative and Multifunctional Composite Materials forr Sustainable Buildings (K. KALNINS, 2. project leader)
16:15-16:30

Risk Consideration for Safe, Effective and Sustainable Structures (A. PAEGLITIS, 3. project leader)
16:30-16:45

Layered Wooden Composite with Rational Structure and Increased Specific Bending Strength (K. ROCENS, 4. project leader)
16:45-17:00

Material Mechanical Micro- Nano- Scaled Features and Their Impact on Human Safety (J. DEHTJARS, 5. project leader)
17:00-17:15

Processing of Metal Surfaces to Lower Friction and Wear (K.A. GROSS, 6. project leader)
17:15-17:30

Discussions

                 FRIDAY, SEPTEMBER 29th

                 Energoefficient buildings – scientific project supported by European Regional Development Fund (in Latvian)
                 Energoefektīvas ēkas - ERAF finansētie zinātniskie projekti

11:00-11:20
    
Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos (A. JAKOVICS)
11:20-11:40
    
Jauna koncepcija ilgtspējīgu, zema energopatēriņa ēku būvniecībai (A. KORJAKINS)
11:40-12:00
    
Neklasificēto ēku nulles enerģijas risinājumi (A. BORODINECS)
12:00-12:30
    
Diskusijas
12:30-13:30
    
Lunch

                 Nearly Zero Energy Solutions for Unclassified Buildings (in English)
                 supported by European Regional Development Fund Nr. 1.1.1.116A048.

15:30-15:45
    
Introduction (A. Borodinecs)
15:45-16:00
    
Report on study findings regarding pollution levels in indoor shooting ranges and ventilation system design to limit them (J. LUSIS)
16:00-16:15
    
Pre-fabricated panel solutions for improving building energy efficiency (M. KRIZMANE)
16:15-16:30
    
Specific requirements for building envelope in renovation process (A. PROZUMENTS)
16:30-16:45
    
Fire safety requirements (A. GEIKINS)